SMD電解コンデンサアルミ6.3v 10v 16v 25v 35v 50v 1uf 2.2uf 4.7uf 10uf 47uf 100uf 220uf 330uf 470uf 680uf

Sale!

SMD電解コンデンサアルミ6.3v 10v 16v 25v 35v 50v 1uf 2.2uf 4.7uf 10uf 47uf 100uf 220uf 330uf 470uf 680uf

¥44¥119

SKU: 1005005544578879 Category:

Description

  • カスタマイズされます: はい
  • 色: ライトグレー
  • 構造: 固定コンデンサー
  • 評価される電圧: 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V
  • パッケージのタイプ: 表面実装
  • 適用: 汎用
  • モデル番号: 1UF 2.2UF 4.7UF 10UF 47UF 100UF 220UF 330UF 470UF 680UF
  • タイプ: アルミニウム電気分解コンデンサー
  • 銘柄: AEYWVRL
  • 起源: Cn (原点)

アルミ電解コンデンサ,6.3v 10v 16v 25v 35v 50v 1uf 2.2uf 4.7uf 10uf 47uf 100uf 220uf 330uf 470uf 680uf uf

Additional information

キャパシタンス

10V1000UF, 10V100UF, 10V220UF, 10V470UF, 10V47UF, 16V1000UF, 16V100UF, 16V10UF, 16V220UF, 16V22UF, 16V330UF, 16V33UF, 16V470UF, 16V47UF, 16V680UF, 25V1000UF, 25V100UF, 25V10UF, 25V220UF, 25V22UF, 25V330UF, 25V33UF, 25V4.7UF, 25V470UF, 25V47UF, 35V100UF, 35V10UF, 35V220UF, 35V22UF, 35V330UF, 35V33UF, 35V4.7UF, 35V470UF, 35V47UF, 50V100UF, 50V10UF, 50V1UF, 50V2.2UF, 50V220UF, 50V22UF, 50V3.3UF, 50V330UF, 50V33UF, 50V4.7UF, 50V470UF, 50V47UF, 6.3V220UF, 6.3V330UF, 6.3V470UF, 63V100UF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SMD電解コンデンサアルミ6.3v 10v 16v 25v 35v 50v 1uf 2.2uf 4.7uf 10uf 47uf 100uf 220uf 330uf 470uf 680uf”